uit: Gust Romijn ontdekkingsreiziger 2013 door Eva van Berne

Het leven en werk van Gust Romijn. Passie voor elke periode

‘Ze zeiden dat ik van de hak op de tak sprong. Zeiden dat je als kunstenaar een “handelsmerk” moest hebben, dat je moest kunnen zien van wie het was. Daar heb ik altijd hard om gelachen. Ze wisten niet altijd goed wat ze met me aan moesten, schrokken bij iedere tentoonstelling. Het was iedere keer weer een klap en die werden hier toch weinig uitgedeeld. Maar ik ben nooit bang geweest. Het veranderlijke hoort bij mij. Ik denk dat ik zelf ook heel verander- lijk ben van natuur. Ik ben ’n beetje van enorm dit en enorm dat: pieken en dalen. Altijd al. Voor je omgeving is dat wel een beetje lastig geloof ik.’

Gust Romijn is een kunstenaar die voortdurend geïnspireerd raakt door het leven, de kunst en zijn omgeving. In een werkzame periode van ruim zestig jaar verdiept hij zich steeds op eigen wijze in actuele tendensen in de kunst. Als hij daarbij gegrepen wordt door nieuwe stijlen of onderwerpen krijgen deze zijn volledige aandacht en wordt het voorgaande verlaten. De kritiek die hem nogal eens ten deel valt ten aanzien van de soms grillige stijlontwikkelingen in zijn oeuvre deert hem niet. Hij spreekt zelf onder meer van zijn lyrische, wilde en bedachtzame jaren waarin hij zich steeds weer nieuwe uitingsvormen en technieken eigen maakt. Onderzoekingen in de ruimte en op het platte vlak, soms figuratief maar meestal abstract, waarbij afwisselend organische en strakke vormen de boventoon voeren. Binnen deze langere perioden werkt hij steeds korte tijd aan wat hij ‘items’ noemt, series tekeningen, grafisch werk, schilderijen of beelden waarin hij een specifiek onderwerp uitwerkt. In een periode van enkele weken tot maanden gaat hij volledig op in een bepaald stilistisch of inhoudelijk thema en stopt pas als hij het volledig beheerst. Na een dergelijke intensieve werkperiode neemt hij afstand van zijn werk en atelier. Het duurt echter nooit lang voor hij weer aan de slag gaat met een nieuwe serie, geheel anders of toch weer teruggrijpend op het voorgaande.

Ongeacht het oordeel dat critici over zijn werk hebben is er vaak waardering te horen voor zijn ijverigheid en daadkracht. Romijn is een aanpakker van het type niet praten maar doen. Dit geldt niet alleen voor zijn vrije werk maar ook voor de vele opdrachten die hij uitvoert, zijn docentschappen en zijn werk als vormgever voor internationale festivals. Het oeuvre van Romijn is dan ook niet alleen veelzijdig maar ook zeer omvangrijk. Zijn werk en persoonlijkheid kleuren de Rotterdamse kunstwereld in de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig. Daarna strijkt hij neer in Zeeland. Zijn leven en werk tonen zijn karakter, zijn humor, zijn hang naar groot en veel, steeds weer nieuwe uitingsvormen, soms bedachtzaam maar vaak ook heftig. Hij vergelijkt zijn werk als kunstenaar met dat van een ontdekkingsreiziger, iemand die steeds op zoek is naar nieuwe indrukken. Er zijn perioden waarin hij daadwerkelijk veel reist. Maar hij doet ook ontdekkingen in zijn nabije omgeving en in zijn uitgebreide collectie boeken over kunst en cultuur.

Deze publicatie beschrijft de persoonlijke geschiedenis van een kunstenaarsleven, de verschillende aspecten van het werk van Romijn en de context waarin dat ontstaan is. Ook komt de manier aan bod waarop hij invulling geeft aan zijn docentschappen en werkzaamheden voor Poetry International en Film International aan bod. De biografische teksten zijn gebaseerd op de verhalen van Gust en de herinneringen die Marianne Kleijwegt, met wie hij vanaf 1982 samenwoont, in 2011 heeft opgeschreven. Deze teksten zijn aangevuld met informatie uit zijn omvangrijke archief, interviews en secundaire bronnen. Uit verschillende perioden van zijn oeuvre worden werken uitgelicht, waarmee een overzicht wordt gegeven van de veelheid aan stijlen en technieken die Romijn toepast in zijn ontdekkingsreis in de kunst.

Biografische gegevens

1922

3 oktober geboren te Noordwijkerhout. Nederlandse vader, Surinaamse moeder

1927

het gezin Romijn verhuist naar Rotterdam

1940 - 1945

eerste tekeningen en sculpturen. Woont en werkt in Rotterdam, Antwerpen en Maastricht

1949 - 1954

werkt in de ateliers van ’t Venster in Rotterdam. De kunstenaars die daar werken worden daarna De Venstergroep genoemd

1954

lid Liga Nieuw Beelden, Amsterdam

1954 -1955

beurs van Maison Descartes. Reis naar Parijs. Werkt in Atelier Dix-Sept bij Stanley Hayter. Contact met Alechinsky en Tajiri

1955

winnaar van de Nationale 5 mei Grafiekprijs

1956 - 1957

ijzer- en schrootbeelden, schilderijen met dikke lagen olieverf

1957

winnaar van de Prix Susse Parijs

1958 - 1963

contacten in Milaan en Rotterdam met Piero Manzoni

1960 - 1963

zwarte schilderijen en messingsculpturen

1962 - 1963

woont en werkt in New York

1965 - 1970

geverfde staalsculpturen en verchroomde beelden

1970 - 1974

neonsculpturen en installaties

1970 - 1983

docent, later hoofddocent aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam, afdeling ruimtelijke vormgeving en idee ontwikkeling en de Vrije Academie in Den Haag

1973 -1983

gastdocent aan de University of Victoria en Emily Carr College in Vancouver, Canada

1973 - 1986

artistiek vormgever Poetry International, Rotterdam

1977 - 1982

artistiek vormgever Film International, Rotterdam

1983

vestigt zich in het Zeeuwse Dreischor

1984

winnaar prijsvraag Deltamonument, provincie Zeeland

1982 - 2010

grote olieverf- en acrylschilderijen, tekeningen, sculpturen in hardsteen, gelakt hout en gelakt staal & affiches en ontwerpen voor Nieuwe Muziek Zeeland

1985

richt de fictieve Stichting de Zeeuwse piramide op

1990 - 2010

maakt op de computer ontwerpen voor schilderijen en computerprints in oplage

1995

krijgt opdracht voor staal- & bronssculpturen ‘Etenstijd’ in Amersfoort-Kattenbroek en ‘Ode aan de meekrap’ in Sint Annaland

2002

op zijn 80ste verjaardag verschijnt het boek Gust Romijn een ruimtelijk avontuur

2003

krijgt opdracht voor het ‘Watersnoodmonument’ naast het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland

2005

verschijnt het boek Gust Romijn en het verlangen naar de ruimte

2010

Gust overlijdt op 28 januari in zijn huis in Dreischor op 87-jarige leeftijd

2013

verschijnt het boek Gust Romijn ontdekkingsreiziger en er is een overzichtstentoonstelling bij de Verbeke Foundation in Kemzeke bij Antwerpen