BIOGRAFIE    
       
       
   

uit: Gust Romijn ontdekkingsreiziger 2013 door Eva van Berne

 

Passie voor elke periode Het leven en werk van Gust Romijn

‘Ze zeiden dat ik van de hak op de tak sprong. Zeiden dat je als kunstenaar een “handelsmerk” moest hebben, dat je moest kunnen zien van wie het was. Daar heb ik altijd hard om gelachen. Ze wisten niet altijd goed wat ze met me aan moesten, schrokken bij iedere tentoonstelling. Het was iedere keer weer een klap en die werden hier toch weinig uitgedeeld. Maar ik ben nooit bang geweest. Het veranderlijke hoort bij mij. Ik denk dat ik zelf ook heel verander- lijk ben van natuur. Ik ben ’n beetje van enorm dit en enorm dat: pieken en dalen. Altijd al. Voor je omgeving is dat wel een beetje lastig geloof ik.’

Gust Romijn is een kunstenaar die voortdurend geïnspireerd raakt door het leven, de kunst en zijn omgeving. In een werkzame periode van ruim zestig jaar verdiept hij zich steeds op eigen wijze in actuele tendensen in de kunst. Als hij daarbij gegrepen wordt door nieuwe stijlen of onderwerpen krijgen deze zijn volledige aandacht en wordt het voorgaande verlaten. De kritiek die hem nogal eens ten deel valt ten aanzien van de soms grillige stijlontwikkelingen in zijn oeuvre deert hem niet. Hij spreekt zelf onder meer van zijn lyrische, wilde en bedachtzame jaren waarin hij zich steeds weer nieuwe uitingsvormen en technieken eigen maakt. Onderzoekingen in de ruimte en op het platte vlak, soms figuratief maar meestal abstract, waarbij afwisselend organische en strakke vormen de boventoon voeren. Binnen deze langere perioden werkt hij steeds korte tijd aan wat hij ‘items’ noemt, series tekeningen, grafisch werk, schilderijen of beelden waarin hij een specifiek onderwerp uitwerkt. In een periode van enkele weken tot maanden gaat hij volledig op in een bepaald stilistisch of inhoudelijk thema en stopt pas als hij het volledig beheerst. Na een dergelijke intensieve werkperiode neemt hij afstand van zijn werk en atelier. Het duurt echter nooit lang voor hij weer aan de slag gaat met een nieuwe serie, geheel anders of toch weer teruggrijpend op het voorgaande.

Ongeacht het oordeel dat critici over zijn werk hebben is er vaak waardering te horen voor zijn ijverigheid en daadkracht. Romijn is een aanpakker van het type niet praten maar doen. Dit geldt niet alleen voor zijn vrije werk maar ook voor de vele opdrachten die hij uitvoert, zijn docentschappen en zijn werk als vormgever voor internationale festivals. Het oeuvre van Romijn is dan ook niet alleen veelzijdig maar ook zeer omvangrijk. Zijn werk en persoonlijkheid kleuren de Rotterdamse kunstwereld in de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig. Daarna strijkt hij neer in Zeeland. Zijn leven en werk tonen zijn karakter, zijn humor, zijn hang naar groot en veel, steeds weer nieuwe uitingsvormen, soms bedachtzaam maar vaak ook heftig. Hij vergelijkt zijn werk als kunstenaar met dat van een ontdekkingsreiziger, iemand die steeds op zoek is naar nieuwe indrukken. Er zijn perioden waarin hij daadwerkelijk veel reist. Maar hij doet ook ontdekkingen in zijn nabije omgeving en in zijn uitgebreide collectie boeken over kunst en cultuur.

Deze publicatie beschrijft de persoonlijke geschiedenis van een kunstenaarsleven, de verschillende aspecten van het werk van Romijn en de context waarin dat ontstaan is. Ook komt de manier aan bod waarop hij invulling geeft aan zijn docentschappen en werkzaamheden voor Poetry International en Film International aan bod. De biografische teksten zijn gebaseerd op de verhalen van Gust en de herinneringen die Marianne Kleijwegt, met wie hij vanaf 1982 samenwoont, in 2011 heeft opgeschreven. Deze teksten zijn aangevuld met informatie uit zijn omvangrijke archief, interviews en secundaire bronnen. Uit verschillende perioden van zijn oeuvre worden werken uitgelicht, waarmee een overzicht wordt gegeven van de veelheid aan stijlen en technieken die Romijn toepast in zijn ontdekkingsreis in de kunst.

 
       
       
    BIOGRAFISCHE GEGEVENS  
       
1922   3 oktober geboren te Noordwijkerhout. Nederlandse vader, Surinaamse moeder  
1927   het gezin Romijn verhuist naar Rotterdam  
1940 - 1945   eerste tekeningen en sculpturen. Woont en werkt in Rotterdam, Antwerpen en Maastricht  
1949 - 1954   werkt in de ateliers van ’t Venster in Rotterdam. De kunstenaars die daar werken worden daarna De Venstergroep genoemd  
1954   lid Liga Nieuw Beelden, Amsterdam  
1954 -1955   beurs van Maison Descartes. Reis naar Parijs. Werkt in Atelier Dix-Sept bij Stanley Hayter. Contact met Alechinsky en Tajiri  
1955   winnaar van de Nationale 5 mei Grafiekprijs  
1956 - 1957   ijzer- en schrootbeelden, schilderijen met dikke lagen olieverf  
1957   winnaar van de Prix Susse Parijs  
1958 - 1963   contacten in Milaan en Rotterdam met Piero Manzoni  
1960 - 1963   zwarte schilderijen en  messingsculpturen  
1962 - 1963   woont en werkt in New York  
1965 - 1970   geverfde staalsculpturen en verchroomde beelden  
1970 - 1974   neonsculpturen en installaties  
1970 - 1983   docent, later hoofddocent aan de Academie van Beeldende Kunsten te
Rotterdam, afdeling ruimtelijke vormgeving en idee ontwikkeling en de
Vrije Academie in Den Haag
 
1973 -1983   gastdocent aan de University of Victoria en Emily Carr College in Vancouver, Canada  
1973 - 1986   artistiek vormgever Poetry International, Rotterdam  
1977 - 1982   artistiek vormgever Film International, Rotterdam  
1983   vestigt zich in het Zeeuwse Dreischor  
1984   winnaar prijsvraag Deltamonument, provincie Zeeland  
1982 - 2010   grote olieverf- en acrylschilderijen, tekeningen, sculpturen in
hardsteen, gelakt hout en gelakt staal & affiches en ontwerpen voor
Nieuwe Muziek Zeeland
 
1985   richt de fictieve Stichting de Zeeuwse piramide op  
1990 - 2010   maakt op de computer ontwerpen voor schilderijen en computerprints in oplage  
1995   krijgt opdracht voor staal- & bronssculpturen ‘Etenstijd’ in Amersfoort-Kattenbroek en ‘Ode aan de meekrap’ in Sint Annaland  
2002   op zijn 80ste verjaardag verschijnt het boek Gust Romijn een ruimtelijk avontuur  
2003   krijgt opdracht voor het ‘Watersnoodmonument’ naast het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland  
2005   verschijnt het boek Gust Romijn en het verlangen naar de ruimte  
2010   Gust overlijdt op 28 januari in zijn huis in Dreischor op 87-jarige leeftijd  
2013   verschijnt het boek Gust Romijn ontdekkingsreiziger en er is een overzichtstentoonstelling bij de Verbeke Foundation in Kemzeke bij Antwerpen